Maak gratis een profiel aan

Herroeping

Herroeping van het abonnement

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van reden het abonnement te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop het abonnement is ingegaan.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een eenduidige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen dat je een beroep doet op je herroepingsrecht. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons opgestelde formulier voor herroeping (zie de link onderaan deze pagina), maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping
Als je de overeenkomst herroept ontvang je de betaling, binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing om de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug via dezelfde betaalmethode waarmee je de oorspronkelijke betaling hebt verricht. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor jou. 

Je kunt het herroepingsformulier opsturen naar:

Relatieplanet Nederland B.V.
t.a.v. de Klantenservice
Basisweg 30
1043 AP AMSTERDAM
Onder vermelding van je klantnummer

Ook kun je het formulier ingevuld per mail sturen naar klantenservice@relatieplanet.nl (ondertekenen is dan niet nodig). 

herroepingsformulier.pdf